Foto: Linda Mickelsson

Att hantera sin klimatångest

Klimatfrågan är en enormt stor utmaning som berör våra innersta känslor och värderingar. Det uppstår lätt en blandning av passivitet och resignation – en sorts klimatdepression som lägger hinder i vägen för den handlingskraft som behövs idag.

”Det finns ingen anledning för individer att ha klimatångest. Vi ska vara oroliga för de ohållbara trender vi följer, men det finns lösningar. Samhällen måste omstruktureras och vi måste på demokratisk väg få våra ledare att agera, så att vi som individer kan få leva i hållbara samhällen” säger Johan Rockström, som är internationellt välkänd professor i miljövetenskap.

Ibland läggs ansvaret för klimatomställningen i hög grad på individen, som ska ändra sina köp-, res- och matvanor. Men det finns gränser för vad en enskild person kan åstadkomma själv. Ingen kan bygga egen järnvägsräls eller göra andra stora investeringar som behövs i klimatomställningen. Forskare varnar för en övertro på hur mycket som kan åstadkommas genom att enskilda konsumenter förändrar sitt beteende, och de efterlyser en politik som på ett systematiskt sätt gör det lättare än idag för individen att göra klimatsmarta val.

Men det räcker inte heller med enbart politiskt styrda förändringar. Samspelet mellan individuell och kollektiv förändring är avgörande. Individer är inte i första hand konsumenter utan medborgare som kan vara delaktiga i politiska förändringar och som kan bekräfta och stötta varandra i gemenskaper.

Läs vidare om några viktiga framsteg som görs

Hoppet om förändring

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten stått inför. Samtidigt vet vi att människans kreativitet och förmåga att anpassa sig till förändringar är häpnadsväckande stor.

Källor

https://www.gp.se/ekonomi/rockstr%C3%B6m-det-finns-ingen-anledning-att-ha-klimat%C3%A5ngest-1.19010958 

Oksana Mont m.fl., 2013, Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion, TemaNord 2013:552, Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet