Kilimanjaro-området får stöd från Stockholmsförsamlingar

Flera församlingar i Stockholms stift är engagerade i utvecklingsprojekt i norra Tanzania.

Kilimanjaro i Tanzanias Norra stift

Danderyds församling, Eds församling, Järfälla församling, Spånga-Kista församling, Vantörs församling och Österåker-Östra Ryds församling stödjer projekt runt Kilimanjaro i Tanzanias Norra stift.

Insatserna spänner från:

 • mjölk till skolbarn i sju olika skolor

 • trädplantering

 • utbildning av kvinnor i familjejuridik

 • utbildning o hiv/aids

 • utbidning om småföretagande

 • utbildning om mikrofinansiering

 • stöd till bygge av skolbibliotek

 • stöd till skolböcker och barn- och ungdomslitteratur till workshops.

Flera olika projekt är igång

 • I Kiwalaa Primary School är en av de skolor där eleverna får skolmjölk en gång i veckan.
 • Där har Spånga-Kista församling bidragit till byggandet av ett skolbibliotek.
 • John Kilaka, konstnär och illustratör hade en workshop där han tillsammans med eleverna målade en Tingatinga-målning på en av väggarna i biblioteket. 

I Moshiområdet finns Danderyds församlings tanzaniska vänförsamlingar. Danderyds församling vill tillsammans med församlingarna i Moshi arbeta för ett ömsesidigt och brett utbyte för ökad:

 • vänskap

 • insikt

 • ny kunskap.