Kaste

Kaste on pyhä toimitus eli sakramentti. Kasteessa meidät liitetään nimeltä kutsuen Jumalan perheeseen ja kirkon jäseneksi. Jumala lupaa olla kanssamme kaikkina elämämme päivinä.

Kummeilta edellytetään halua osallistua lapsen kristilliseen kasvatukseen, mutta kummeina voivat toimia myös muut kuin Ruotsin kirkon jäsenet.


Kasteessa on oma tärkeä roolinsa myös kummivanhemmilla. Kummeja on tavallisesti yksi tai kaksi, mutta heitä voi olla useampiakin.
Kirkkoherra päättää, kenet merkitään kirkonkirjoihin lapsen virallisiksi kummeiksi. Heidän tulee olla kristillisesti kastettuja.


Kummiksi?

Kaste voidaan suorittaa joko jumalanpalveluksen yhteydessä tai erillisenä toimituksena — myös suomeksi tai kaksikielisesti. Kastetoimitus on aina maksuton. Kastetta edeltää niin sanottu kastekeskustelu papin kanssa. Olipa kastettava lapsi tai aikuinen, lisätietoa käytännön järjestelyistä saat omasta seurakunnastasi.

 Ruotsin kirkon näkemyksen mukaan kerran vastaanotettu kaste on voimassa koko elämän ajan. Kirkkoon liittyvää ei siis kasteta uudelleen, mikäli hänet on aiemmin kastettu jossakin kristillisessä kirkossa.