Foto: Fredrik Göras

John utmanar fördomar om ålder

Vi behöver prata mer om ålder, inte mindre. Ålderism är en dold folksjukdom som behöver komma ut i ljuset, menar John Mellkvist, som vill ge åldersfrågan mer utrymme.

– Ålder har blivit den vanligaste förekommande formen av diskriminering i arbetslivet och  det drabbar de äldre hårdast, menar John Mellkvist som är PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR och sedan ett och ett halvt år tillbaka driver åldersfrågan på bred front.

– Detta är något av en paradox. Samtidigt som vi blir äldre och friskare upplever fler att den dolda ålderismen och attityderna om ålder i vardagen skapar hinder allt längre ner i åldrarna och det visar sig tydligast i arbetslivet.

Han refererar bland annat till en undersökning från rekryteringsföretaget TNG, där nio av tio arbetssökande över 55 år svarade att de anser sig ha blivit bortvalda på grund av sin ålder. En nyligen genomförd studie vid Linnéuniversitetet i Växjö visar att svenska arbetsgivare oroas över att medarbetare redan vid 40-årsåldern börjar förlora egenskaper som anses viktiga. Där lyfts särskilt förmågan att lära sig nya saker, vara anpassningsbar och flexibel, driven och initiativrik. Samma studie visar också att chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att ha sökt jobb kraftigt minskar från 40-årsåldern.

– Det här är oroande, med tanke på att många studier visar att det inte finns någon koppling mellan att bli äldre och att sluta vara innovativ, flexibel eller inte leverera som förväntat. Det är snarare våra fördomar och förutfattade meningar som är problemet.

Åldersfrågan är aktuell i hela världen

Som 46-åring är John inte den mest väntade åldersdebattören. Men han tror att det kanske är just det som bidragit till den uppmärksamhet och det genomslag hans arbete på kort tid fått i media och inom politiken.

– Det finns en kraft i att jag inte i alltför hög grad talar i egen sak här. Jag är inte direkt drabbad, åtminstone inte än, även om jag givetvis sett och känt av attityderna på nära håll.

Johns arbete som PR-konsult handlar mycket om att blicka in i framtiden och följa utvecklingen i resten av världen. I Silicon Valley är åldersfrågan högaktuell sedan flera år. Det som från början handlade om en liten del av Johns framtidsspaningar, har vuxit till något betydligt större. Insikten om gapet mellan framtid och samtid fick honom att vilja agera.

– Vi kan inte behålla vår förlegade syn på ålder och åldrande i en värld där vi blir både äldre och friskare. Det är inte hållbart. Eftersom jag har både kunskapen och argumenten för att påverka i frågan känner att jag vill och ska göra det.

Ålderismen behöver synliggöras och bemötas

Det finns också en mer personlig drivkraft bakom Johns beslut att engagera sig i åldersfrågorna.

– Min pappa var betydligt äldre än mina kompisars. Han gillade att umgås med människor i alla åldrar och bemötte alla med en slags åldersneutral respekt. Att växa upp i den miljön var berikande och har helt klart format mig och mitt sätt att umgås över generationsgränserna. Jag känner många människor under 30 och över 80 som gör helt fantastiska saker tack vare, men inte trots, sin ålder.

John beskriver ålderismen som en dold folksjukdom som behöver komma ut i ljuset för att bli synlig och kunna bemötas. Hans mål är att förbättra attityderna till – och öka insikterna om – människans förmågor genom hela livet.

– Vi missar mycket när vi grupperar människor utifrån en parameter som ålder. Visst finns det gemensamma nämnare hos människor i en viss generation som påverkar. Men framförallt är vi unika individer med olika förutsättningar, drömmar och drivkrafter.

För att komma igång och driva opinion började John publicera inlägg i sina egna kanaler, främst LinkedIn, men även på Facebook. Responsen kom direkt.

– Jag hade inte förväntat mig ett så stort gensvar. Men det blev uppenbart att frågan var brännhet. Särskilt på LinkedIn, som snabbt blev en naturlig huvudkanal för detta eftersom det är ett renodlat yrkesnätverk.

Antalet följare växte i snabb takt och många kontaktade John för att berätta om sina egna erfarenheter. Så har det fortsatt. John får dagligen respons från människor, yngre och äldre som vittnar om den utbredda ålderismen i samhället. Men han får också tips om människor som bryter normer och motbevisar att ålder skulle vara ett hinder. Den responsen är Johns starkaste drivkraft att fortsätta sitt arbete.

– Varje enskilt fall där mitt bidrag faktiskt gör skillnad för människor får arbetet att kännas roligt och meningsfullt.

John är utsedd till ambassadör för äldre arbetskraft

Hösten 2018 utsågs John av regeringen till en av sju ambassadörer för senior arbetskraft. Han anlitas också som föreläsare och sakkunnig i olika sammanhang. Just nu är han i planeringsstadiet inför en eventuellt kommande tv-satsning. Det är en idé om ett program där vi får möta människor som utmanat och motbevisat våra föreställningar om ålder och om vad som är möjligt.

– Jag vill öka åldersmedvetenheten i samhället och speciellt då i arbetslivet, så att människor inte faller offer för fördomar utan istället tänker efter i situationer där de kan göra skillnad, avslutar John.

Martina Croner