Jäsenyys Ruotsin kirkossa

Ruotsin kirkko on evankelisluterilainen kansankirkko - kaikille avoin yhteisö, jonka toimintaan voit osallistua ja vaikuttaa monin tavoin.

Kirkon jäsenenä muun muassa: 

  •  mahdollistat sen, että kirkot ovat avoimia kaikille hiljentymistä ja jumalanpalvelusta varten. Monet kirkoistamme ovat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, huolenpitoa vaativia rakennuksia.
  •  tuet diakoniatyötä ja avustustoimintaa sekä kotiseurakunnassasi että kirkon kansainvälisen työn muodossa. Rahoitat muun muassa kriisityötä, perheneuvontaa ja sairaalasielunhoitoa samoin kuin erilaisia ystäväntupia ja muita kohtaamispaikkoja.
  •  olet mukana lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä.
  •  tuet monipuolista musiikkityötä, kuten seurakuntien kuorotoimintaa. 
  •  turvaat vähemmistökielisen toiminnan jatkuvuuden.
Jäsenmaksustasi, niin sanotusta kirkollismaksusta, suurimman osan saa oma seurakuntasi. Voit siis myös suoraan vaikuttaa siihen, mihin rahoja käytetään: jäsenenä voit sekä äänestää kirkollisvaaleissa että asettua itse ehdokkaaksi.
Näin liityt jäseneksi 
Kirkon jäsenyys alkaa kasteesta, jonka voi vastaanottaa niin lapsena kuin aikuisenakin. Kaste pysyy voimassa aina. Ruotsin kirkon jäseneksi ovat tervetulleita myös ne, jotka on kastettu jossain toisessa kristillisessä kirkossa.

Tukholman hiippakunnan alueella asuvat ruotsinsuomalaiset voivat kuulua Ruotsin kirkkoon joko asuinseurakuntansa tai Tukholman Suomalaisen seurakunnan jäseninä. Lisätietoa siitä, ketkä voivat liittyä Suomalaiseen seurakuntaan, saat seurakunnan omilta sivuilta osoitteessa www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen 
Kaikissa jäsenasioissa voit kääntyä oman seurakuntasi puoleen. Ellet tiedä oman seurakuntasi nimeä tai yhteystietoja, voit etsiä ne Ruotsin kirkon kotisivulla oman osoitteesi avulla.

Jäseniltä perittävä kirkollismaksu vaihtelee seurakunnittain. Tarkempaa tietoa maksusta on verotaulukoissa osoitteessa www.skatteverket.se.