Foto: Gustaf Hellsing

Hoppet om förändring

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten stått inför. Samtidigt vet vi att människans kreativitet och förmåga att anpassa sig till förändringar är häpnadsväckande stor.

Det visar inte minst den snabba utvecklingen med solceller och elbilar. Dessa två teknologier bedöms av International Energy Agency vara utvecklingstrender förenliga med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader.

Små steg

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet har enats om en gemensamt klimatlag som innebär att EU ska vara klimatneutralt före 2050. Samt minska koldioxidutsläppen till 2030 med 55 procent. Det senare är en ökning från EU:s tidigare mål, vilket är ett litet steg framåt. 

Optimism efter Corona

Johan Rockström, som är en internationellt välkänd professor i miljövetenskap, börjar bli mer optimistisk gällande kommande klimatarbet

- När vi väl landar efter pandemin så kommer vi aldrig mer behöva bråka om pengar för klimatet, för det är så otroligt små investeringsbelopp i förhållande till vad vi idag är villiga att lägga upp på bordet för att rädda ekonomin efter pandemi. Därför tror jag vi kommer att få en mycket lättare resa nu 2021, 2022 för att verkligen bidra till de investeringar som krävs, i delar av världen, för att klara av den här omställningen” menar han i en intervju i Expressen. 

Svenska befolkningens konsumtionsutsläpp går i rätt riktning

Sedan 2008 har utsläppen från livsmedel minskat med cirka 22 procent, även övrigt och boende har minskat med 32 respektive 30 procent. Den största minskningen av utsläpp från hushållen har skett från transporter. Där har växthusgasutsläppen minskat med nästan 27 procent. 

Läs vidare om din påverkan

Din klimatpåverkan

Vår klimatpåverkan per person i Sverige är i snitt ett utsläpp av 8 ton växthusgaser varje år, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet.