Foto: Lars Lindgren

Högtidligt och givande − så var visitationen i Vallentuna församling

På pingstdagen, den 19 maj, avslutades biskopens visitation av Vallentuna församling med en visitationsmässa i Vallentuna kyrka. Här är några röster om visitationen.

Susanna Widner, präst i Vallentuna församling. Foto: Pär Sandberg

Susanna Widner - präst:

Jag har varit med i planeringen av visitationen tillsammans med stiftsmedarbetarna och ägnat mig åt mycket praktiskt. Jag tycker att slutresultatet blev väldigt bra och vi fick visa upp hela Vallentuna församlings bredd med förskolan Pärlan, kyrkogårdsförvaltningen, ungdomsarbetet och alla anställda och förtroendevalda. Många goda möten har det blivit!

Jag tycker också att de personalsamtal i små grupper som vi hade inledningsvis var mycket värdefulla i all sin enkelhet. 

Mitt medskick till kommande församlingar som står inför en visitation är att tänka på att det personliga mötet med biskopen är viktigt. Det finns en stor förväntan på det. Slarva inte bort det!

Ludvig Dahl, it-ansvarig och vaktmästare. Foto: Pär Sandberg

Ludvig Dahl, it-ansvarig, vaktmästare, jobbar med konfirmander:

Det har förstås varit mycket jobb men också fanstatiskt trevligt och givande med visitationen, särskilt samtalsgrupperna i olika former. Alla har sagt att det har varit värdefullt. Mitt råd till kollegor i blivande visitationsförsamlingar är att allt måste inte vara perfekt! Det räcker med good enough! 

Oskar Nyman, församlingsassistent. Foto: Pär Sandberg

Oskar Nyman, församlingsassistent inom ungdom och musik:

Det är bra att få besök av biskopen. Det känns både trevligt och högtidligt. Jag var med på visitationen i Sundbyberg för ett år sen så jag har viss erfarenhet. Det är viktigt för ungdomarna kyrkan att få träffa biskopen och känna att man är del av något större. Det är häftigt att känna att man är en del av den världsvida kyrkan!

Jag tycker att det som stack ut var vår ungdomskväll med middagen med biskopen och stiftsprost Boel. Vi hade en fin mässa och sen hängde de med oss resten av kvällen. Ungdomsarbetet är fint och viktigt för Svenska kyrkan.

Mitt råd till kollegorna är bara att göra ditt bästa, vara ditt bästa och sikta inte på att vara någon annan än dig själv!

Elisabeth Rydström, vik diakon. Foto: Pär Sandberg

Elisabeth Rydström - vikarierande diakon och samordnare för diakoni:

En biskopsvisitation ger en utmärkt möjlighet till kommunikation och utbyte mellan församling och stiftet. Att träffa församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda.  Det är viktigt att vi är och fortsätter vara EN kyrka.

En biskopsvisitation ger möjlighet att lyfta och synliggöra frågor, bekymmer och glädje och för att kunna göra det måste vi ju mötas. Ingenting kan ersätta det personliga mötet! Samtidigt kan vi uppmuntra volontärskap och visa på församlingsbornas engagemang för sin kyrka.

Mitt tips till kommande visitationsförsamling: Ta fram och visa det ni är mest stolta över och det ni brinner för mest!