Gröna kristna

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktige?

Därför att Gröna Kristna driver klimatfrågor och rättvisefrågor lokalt och globalt. Vi vill att all barn- och ungdomsverksamhet, liksom konfirmationerna skall vara gratis. Vi vill även förstärka engagemanget för internationellt arbete, minoriteter, bistånd, flyktingfrågor och mot samhällets orättvisor. Självklart ska kyrkans kapital förvaltats miljöetiskt och påbörjade sol, vind och vattenlösningar ska fortsätta.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift under de kommande fyra åren?

Vi vill att gudstjänsterna i sin nuvarande form och till sitt innehåll förnyas och inkluderar människors delaktighet och medverkan, med t ex Katarinamässan i Katarina kyrka som förebild.

Vilken är den största utmaningen Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Att driva en verksamhet som engagerar församlingsmedlemmarna. Detta är en stor utmaning som innebär att gudstjänsterna måste förnyas, begravningarna måste genomföras ekologiskt hållbart, samtalskvällar måste ha ett engagerande innehåll och människors sökande efter mening måste få större utrymme.