Frimodig kyrka

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Frimodig kyrka vill att Svenska kyrkan ska våga vara kyrka och stå upp för budskapet att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Vi arbetar för en kyrka där alla är välkomna men där partipolitiken hålls borta och besluten tas av medlemmarna på den kristna trons och Bibelns grund.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Stiftets viktigaste uppgift är att stödja församlingarna i deras ansträngningar att fullgöra sin uppgift att, som det heter i Kyrkoordningen, leda människor till tro på Kristus och hjälpa dem att leva i tro, att skapa och fördjupa en kristen gemenskap, att utbreda Guds rike och att återupprätta skapelsen. Alla beslut som fattas på stiftsnivå måste prövas mot denna grundläggande förutsättning.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Den negativa trenden måste brytas. Det handlar inte enbart om att få stopp på utträdena utan än mer om att öka antalet engagerade medlemmar som brinner för kyrkan och hennes framtid. Svenska kyrkans framtid ligger i att vara tydliga med det som är unikt i det kristna budskapet och presentera det, både för sådana som fortfarande är med men saknar närmare kontakt och för människor som står utanför kyrkan. I ett sådant arbete är den lokala nivån av avgörande betydelse. Viss samordning mellan församlingar kan vara av godo av kostnadsskäl men centralisering av kyrkans verksamhet bör undvikas, liksom byråkratisering och detaljstyrning, exempelvis i form av ökande krav på policydokument.