Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK

Svar på frågor till nomineringsgrupperna som kandiderar i stiftsfullmäktigevalet.

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

FiSK arbetar för en öppen och fördomsfri kyrka och en större valfrihet att själv få välja vilken församling man vill tillhöra. FiSK arbetar vidare för att kyrkan ska ta tillvara och förstärka de ideella insatserna, samt arbeta för att öka kunskapen om kristen tro hos barn och unga i alla åldrar.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Den viktigaste frågan är att minska medlemstappet och på detta sätt uppnå en bättre ekonomi ute i församlingarna.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Svenska kyrkan måste bli än mer synlig, när det gäller allt fantastiskt arbete som genomförs ute i de enskilda församlingarna. Detta är sannolikt en av vägarna för att minska pågående medlemstapp. I övrigt se vårt svar på den första frågan.