Foto: Mica Asato från Pixels

Fotbollen – en kraft som gör skillnad

Samtidigt som Sverige i kväll spelar en viktig match mot USA i fotbolls-VM så går en ung flicka i ett flyktingläger och lägger sig med längtan och förväntan inför morgondagens ännu viktigare match. Fotbollen hjälper henne och tusentals andra unga att hålla liv i drömmen om ett annat liv.

 

I dag, på världsflyktingdagen, uppmärksammar vi att nära 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Många av dem är helt beroende av humanitärt bistånd för att få tillräckligt med mat och vatten för att överleva. Tillsammans med våra partners över hela världen arbetar Act Svenska kyrkan humanitärt, för att rädda liv.

Men en människa på flykt behöver mer än mat och vatten. Vi behöver sammanhang, relationer, utbildning, självbestämmande. Vi behöver verktygen för att bygga hopp om en bättre framtid. I flyktingläger i Kenya föds snart tredje generationen flyktingar, barn vars mor- och farföräldrar föddes i läger. När humanitära krislägen sträcker sig över flera decennier får det långsiktiga arbetet för fysiskt och psykiskt välmående en avgörande betydelse.

Vi ser hur idrotten skapar meningsfull fritid, integration och sammanhållning här i Sverige. På samma sätt ser vi hur fotbollen fungerar som en stark förändringskraft i flyktingläger i Kenya och Jordanien. Genom fotbollen får barn och unga möjlighet att utvecklas, att skratta och leka. De lär sig om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. Fotbollen föder hopp om en bättre framtid. I flyktinglägret Kakuma i Kenya har fotbollen en stor och viktig roll, med ligor både för herr- och damlag.

Kulturella och religiösa normer gör att det inte är självklart att flickor ska få tillgång till utbildning och en meningsfull fritid. Just därför har vi som kyrka ett särskilt ansvar att arbeta för att förändra begränsande normer och försvara flickors rättigheter. Vi gör det utifrån övertygelsen om att varje människa är skapad och älskad av Gud, och har samma värde och rättigheter.

För en ung flicka på flykt är möjligheten att välja sitt liv ofta obefintlig. Vägen ut ur ett flyktingläger är ibland att bli bortgift eller att bli såld till människosmugglare. Men ett bistånd som arbetar nära människor och som ser till hela människans behov i svåra situationer kan öppna nya vägar. Men då måste vi förstå att liv är mer än överlevnad. Därför jobbar Act Svenska kyrkan målmedvetet med idrott och utbildning – skolböcker och fotbollar kan ibland vara lika viktigt som mat och vatten.

Erik Lysén
Chef för Act Svenska kyrkan

Eva Brunne
Biskop i Stockholms stift