För Joakim är vad församlingsborna kan erbjuda viktigt

Joakim Friberg kommer att vigas till präst i Storkyrkan den 5 juni kl 11.00.

Varför ville du bli präst?
Jag vill följa människor genom livet. I alla dess övergångsriter, i mässan som den återkommande platsen för återhämtning, i själavårdandets samtal, i skratt och i gråt. 

Vad sa din omgivning, vänner och familj när du berättade? 
Min familj är inte alls troende, så de blev lite förvånade minst sagt. Men ju mer livet har gått så har både de och vännerna bekräftat att jag kommer bli en fantastisk präst.

 Vilken är den mest udda fråga du fått om ditt val att bli präst?
Jag tror att många frågor vill väl, ibland kan de inte alltid komma ut rätt dock. Men om jag får en fråga som kanske ställts lite hård försöker jag alltid få den som ställt den att utveckla lite mer vad den tänker. Oftast brukar vi hamna i väldigt fina samtal om tro och liv och bottna i våra likheter.

Vad har du fått omvärdera för egen del?
Hur fantastiskt mycket större prästyrket är! Ursprungligen tänkte jag inte på Svenska kyrkan i utlandet, på ekumeniken, den interreligiösa dialogen, sjukhus och fängelsepräster och alla andra otroliga komministertjänster som finns. Det är fantastiskt att ständigt lära sig mer om vad det innebär att vara präst.

Vad behöver Stockholm stift framöver?
Se vad församlingsbon kan och vill erbjuda för hjälp i församlingens arbete. Jag tar med mig mycket från min tid i SKUT - Svenska kyrkan i utlandet, Sydney, där vi frågade varenda person som kom in:
- Hej, varmt välkommen till SKUT Sydney, vad vill du hjälpa till med? 
Svaren blev fantastiska och vi fick allt ifrån fotbollscuper till bullbak till körmedlemmar och bara dem som ville ha en gemenskap. 
Sen tror jag också som biskop Andreas säger: ”Det är Jesus som är grejen.”
Det får vi inte glömma.