Flygfria resor ger fulla grupper

”Det är härligt att åka utomlands”, ”Det drar konfirmander”, ”Körtävlingar och kulturutbyten är ibland utomlands”. Det finns flera anledningar att vi åker utomland med våra konfirmander och körgrupper, men att flyga dit är inte hållbart!

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi tvingas alla att ompröva vårt sätt att tänka kring skapelsen, livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. En av målsättningarna i Svenska kyrkans gemensamma färdplan för klimatet är att minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Därför startade Stockholms stift ett projekt för några år sen för att få flera att gå över till ett mer klimatanpassat resande.

Projektet gav positiv respons

Under de senaste åren har många församlingar och pastorat gått över till flygfritt gruppresande och har därmed helt slutat att flyga med exempelvis konfirmander. Några har valt att stanna inom Sverige medan andra har valt att försätta resa utomlands, men tar buss eller tåg istället.

De största hinder för att gå över till flygfritt var en rädsla för att det är krångligare, tar tid från konfirmationen pga längre restid, missnöje från ungdomarna och den största farhågan att tappa konfirmander.

Men konfirmanderna dök upp och var väldigt nöjda, även vid de tillfällen man stötte på krångel på resan.

Det är inte bara att flytta sig från a till b utan resan är ett äventyr i sig

Församlingspedagog Tomas Sundsten

Teologisk anledning att sluta flyga

Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen. Vi ska också verka för klimaträttvisa, för de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas trots att de bidragit till dem allra minst. Vi har därmed ett moraliskt ansvar att minska våra utsläpp och att sluta flyga med grupper är ett stort steg på vägen. 

Flygets klimatpåverkan är stor. Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget står för lika stora utsläpp som hela personbilstrafiken i Sverige.

Naturvårdsverket

Vetenskaplig anledning att sluta flyga

  • I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet
  • Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 var cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (inklusive höghöjdseffekten)
  • Genomsnittliga utsläppen från flyg är cirka 1 ton per person och år.
  • 1 ton motsvarar en flygresa till södra Spanien tur och retur
  • Det är 1/9 av våra totala utsläpp per person på ett helt år
  • I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet
  • För att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 grad behöver våra totala utsläpp minska till i 1 ton per person och år, till år 2050

Läs mer på Naturvårdsverket.se