Flemingsbergs församling fick Regnbågsnyckeln

Flemingsbergs församling är den första i Stockholms stift som har tilldelats denna hbtq-märkning efter att ha genomgått processmodellen, med målet en mer inkluderande kyrka.

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare genomgått en processmodell för en mer inkluderande kyrka och har viljan att aktivt arbeta för mångfald och öppenhet. Församlingsherde Helena Hedlund mottog nyckeln av Sara Björk från Sensus studieförbund, som tillsammans med Riksförbundet EKHO står bakom Regnbågsnyckeln.

Foto: Stina Svan

Som en del i processen har Svenska kyrkan i Flemingsberg utarbetat en Mångfaldsvision som lyder:
”Varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och har ett värde som inte får ifrågasättas. Vi vill vara en fristad, där varje människa kan känna sig trygg, respekterad och fri oavsett ålder, kulturell bakgrund, etnicitet, tro, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsvariation.”