Eva Brunne 2009–2019

Det började i ett för den tiden traditionskristet hem i Malmö. Åren i Limhamns kyrkliga ungdomskrets, efter motvillig konfirmation, blev starten på Eva Brunnes engagemang i kyrkan. Teologistudierna var först tänkta för en journalistutbildning, men under tiden väcktes en prästkallelse. Inte minst genom Kristna Studentrörelsen (KRISS). Här fanns både en vilja att förändra en stelnad kyrka och ett starkt internationellt engagemang. Kontakter med unga kristna världen över gav mersmak.

Eva Brunne prästvigdes i Lund den 11 juni 1978 och hade sin första tjänst i Karlskrona Stadsförsamling. Efter två år blev det uppdrag som generalsekreterare i Kristna Studentrörelsen med bas i Stockholm och därefter som studentpräst i Stockholms stift och stiftsadjunkt för utbildningsfrågor. Under åtta år var Brunne kyrkoherde i Sundbyberg och i lika många år i Flemingsberg innan hon blev kallad som stiftsprost i Stockholms stift 2006.

Åren som biskop

Eva Brunne vigdes till biskop i Uppsala domkyrka 8 november 2009 av ärkebiskop Anders Wejryd. Hon valde ”Gör inte skillnad på människor” (Jakobs brev 2:1) som sitt valspråk och i biskopsvapnet framträder lutherrosen mot bilden av vågor på vattnet – femtio procent av Stockholms stifts geografiska yta består av vatten. Eva Brunnes år som präst i förorter präglade hennes göranden som biskop. Att vara en tydligt förankrad lutherskt kristen och samtidigt vara öppet nyfiken på den andres tro blev viktigt. I Flemingsberg hade hon också varit med och bildat Nätverket för församlingar med låg kyrkotillhörighet. Det som senare kom att bli det nationella nätverket FBHO – Framtiden bor hos oss.

2016 tecknades avtal med stiftets tredje vänstift, Norra stiftet i Tanzania. 2017 firades reformationsjubileet. Då var det 500 år sedan Martin Luther publicerade sina 95 teser mot handel med avlatsbrev. Som ett led i den ständigt pågående reformationen togs initiativ i Stockholms stift till ett längre och tematiserat firande. Det skedde bland annat tillsammans med kollegor i det tyska vänstiftet Landeskirche Sachsens i Dresden. Eva Brunne har 2013–2022 haft Svenska kyrkans uppdrag att vara ledamot i Kyrkornas Världsråds centralkommitté.

Under Brunnes biskopstid inträffade terrordådet på Drottninggatan 2017. Stockholm blev en belägrad stad. Trossamfunden slöt sig samman i gudstjänster, bön och stöd. Efter sin pensionering har Eva Brunne engagerat sig i Asylrättscentrum, Unga Kvinnors Värn, Styrelsen för Stockholm Pride och Insamlingsstiftelsen Guds hus. Hon har även återupptagit sitt politiska engagemang i Socialdemokraterna, ett engagemang som pausades under biskopsåren.

Avtryck

Mångfaldsarbete som tydliggjordes i kampen för alla människors lika värde. Kampanjen Vägra hata som var ett religionsöverskridande projekt kom till på Eva Brunnes initiativ; ”Styrkan ligger i olikheterna och inte i likheterna”.

Kontroversiellt

Biskopsvigningen ansågs kontroversiell i en del av den världsvida kyrkan. Dels för att två kvinnor vigdes samtidigt. Dels för att Tuulikki Koivunen Bylund var frånskild och Eva Brunne öppet homosexuell. 2010 predikade Eva Brunne vid den gudstjänst som inledde Riksmötets öppnande. Predikan, som delvis och utifrån bibelns texter gick emot främlingsfientlighet, fick de flesta av Sverigedemokraterna att lämna kyrkan mitt under gudstjänsten.

 

Mer att läsa

Myten om Madonnan – en bok om kvinna och man under förtryck och befrielse, 1978 AIDS – ett test på vår medmänsklighet, 1988

Kära Ester. Texter om feminism och kristen tro, 2006

Gör inte skillnad på människor. I samtal med Sara Grant, 2019