En typisk sinnesrogudstjänst

En sinnesrogudstjänst kan se ut på många olika sätt. Här är ett exempel.

Sång: ”Gud ge mig sinnesro…”

Inledning: Välkommen, presentation, ljuständning för lidande, psaltarord och bön

Sång, gemensam eller solosång

Lifestory – delning

Sång

Predikan

Nattvardssång ”När vi delar det bröd”

Nattvard med möjligheter att besöka olika bönestationer

Gemensam bön

Sång ”Jag är hos dig min Gud”

Sinnesrobönen i ring  

Tankar vid planering
I kyrkan vid Brommaplan som inbjudit till Sinnesrogudstjänster under ett flertal år använder man följande tankar när man planerar gudstjänsten:
1. Möte mellan evangelium och 12-stegsandlighet. 
2. Möte mellan kyrka och 12-stegsrörelse. 
3. Möte mellan verkliga människor. 
4. Möte mellan Sinnesrobönen och bönen Vår Fader.