En medmänniskas röst ger tröst i natten

Rekordmånga ringde förra året till Jourhavande medmänniskas telefonjour. Ensamhet, relationsproblem och psykisk ohälsa är de vanligaste orsakerna till samtalen.

Kerstin Häägg och Valentino Berti är två av Jourhavande medmänniskas 115 medlemmar som hjälps åt att bemanna passen . Foto: Magnus Aronson

Kerstin Häägg och Valentino Berti har valt att ge några timmar i månaden av sin tid för att stödja en medmänniska som behöver någon att prata med. För dem handlar engagemanget både om att ge och att få.

– Gör jag det här för min egen skull eller för den som ringer? Mitt svar är att jag gör det för bådas skull. Men fokus bör inte ligga på mig förstås. Drivkraften är ju ändå att göra något för en annan människa, berättar Kerstin.

Hon har jobbat som jourhavande medmänniska i åtta år och ser en förändring i samtalens karaktär.

– När jag började var det många med alkoholproblem eller ekonomiska problem som ringde, men det hör jag sällan numera. Jag vet inte varför.

Istället är det relationsproblem och ensamhet som är de vanligaste samtalsämnena när personer ringer jourhavande medmänniska.

Fler samtal från människor med psykiska ohälsa

I bakgrunden finns ofta psykisk ohälsa som en bidragande orsak till att människor hamnat i konflikt med familj och vänner och känner sig ensamma. Och antalet samtal till Jourhavande medmänniska ökar för varje år. Av de 120 000 samtal som nådde jourens växel förra året, var det 13 000 som kopplades fram till en jourhavande medmänniska, en siffra Valentino Berti tycker är för låg.

– Det känns självklart inte bra att veta att människor som behöver få prata med oss inte kommer fram. Men samtidigt är det den verklighet vi har att förhålla oss till. Vi får lägga fullt fokus på de samtal som vi har där och då, säger han.

Jourtelefonen är öppen mellan klockan 21 och 06 och mest tryck är det under de första timmarna. Ett samtal varar oftast 30 minuter och efter det är sannolikheten stor att du aldrig hör av samma person igen. Undantaget är återringarna.

– Vi har personer som ringer varje pass och inte bara till oss utan även till jourhavande präst och andra jourlinjer. Det finns så många som mår dåligt, berättar Kerstin.

Viktig att behandla alla med samma respekt

Varje samtal ska behandlas med värdighet och respekt, oavsett om det är en person som ringer för tjugonde gången och tar upp samma problem. Här kommer perspektivet om att inte göra skillnad på människor in, menar Valentino. Men visst finns det samtal som utmanar tålamodet och då gäller det att var professionell. Hotfulla samtal förekommer nästan inte alls. Inte heller samtal från personer som vill ta sitt liv. Det har hänt ett fåtal gånger.

– Däremot förekommer en del ”sexsamtal” där personen som ringer vill objektifiera och använda oss, men där har vi rätt att avsluta samtalet, säger Kerstin.

Uppdraget är att lyssna, stödja och ge hopp

Hon ser att det framförallt är kvinnor som utsätts för den sortens samtal, men upplever inte att det är ett utbrett problem. Både Kerstin och Valentino är noga med att betona att de just är medmänniskor och inte professionella terapeuter, något som de upplever att många som ringer tycker är skönt.

– Vårt uppdrag är att lyssna, stödja och ge hopp för stunden. Vi kan också hänvisa människor vidare för att få hjälp, säger Valentino. Det enda vi vet om personen är det han eller hon väljer att berätta i samtalet. Vi pratar oftast bara en gång med samma person och vet inte vad som händer i den personens liv när vi lägger på. Det kan vara jobbigt. Ibland vill man liksom veta att det har gått bra, avslutar han.

Martina Croner

 

Fakta om Jourhavande medmänniska

  • Jourhavande medmänniska är en telefonjour för alla som behöver någon att prata med kvällar och nätter mellan 21.00 och 06.00.
  • 115 medlemmar hjälps åt att bemanna jourpassen och idag har föreningen kapacitet att ta emot vart tionde samtal.
  • Alla som jobbar har tystnadsplikt, är anonyma och den som ringer är också helt anonym.
  • Främsta anledningarna att kontakta Jourhavande medmänniska är psykisk ohälsa, ensamhet och relationsproblem.
  • Det är lika många män som kvinnor som ringer.
  • 80 procent av de som ringer är mellan 25 och 64 år.
  • Alla som ska jobba som jourhavande medmänniska får genomgå en omfattande utbildning där man får träna på olika samtalssituationer. 
  • Som jourhavande medmänniska åtar man sig ett tretimmarspass per månad, samt ett gruppmöte per månad där man kan diskutera med andra och få stöd. 
Vill du jobba som Jourhavande medmänniska?

Här kan du få mer information om hur du går tillväga.