En film om samverkan

Det finns många sätt att samverka i klimatarbetet. Svenska kyrkan, som Sveriges största medlemsorganisation - och genom alla församlingar/pastorat samlat en av Sveriges större fastighetsägare med verksamhet lokalt över hela landet - har en viktig roll att visa vägen i klimatarbetet.

Samverkan kan ske internt med grannförsamlingar men också med kommuner, lokalt förenings- och näringsliv och medborgare. Det är ett stort omställningsarbete som ska ske i hela samhället och på individnivå - vi behöver varandra i det arbetet.

Genom att samarbeta kan vi tillsammans växla upp klimatarbetet och hitta nya relationer och synergier. Församlingar/pastorat med ett driv i klimatarbetet blir attraktiva för engagerade församlingsbor, nya medarbetare, medborgare och en viktig part för kommunen att samverka med.

Klimatnytta

  • Minskad klimatpåverkan genom delande av resurser, t ex maskin- och fordonsdelningspooler.
  • Minskad klimatpåverkan genom projektsamverkan med kunskapsspridning.
  • Inspiration och ny kunskap i klimatarbetet med nya perspektiv genom samverkan med andra parter.