En film om ljusföroreningar

Hur tar vi vara på djuren som också älskar våra kyrkor? I Värmdö kyrka får fladdermössen ro när de behöver det. Ljusföroreningar påverkar mer än man kan tänka sig.