En film om återbrukade gravstenar

Värdefullt återbruk

Cirkularitet, återbruk, recycling... 

Ord som vi använder för att vända konsumtionsskutan i en mer hållbar riktning. Inom de minst oväntade områdena finns möjligheten att välja klimatsmart. Vid valet av gravsten kan idag många av våra kyrkogårdsförvaltningar ge möjligheten att köpa en återbrukad gravsten.  

Att återbruka gravstenar är en viktig del i Svenska kyrkans miljö- och klimatarbete samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden. Vid jämförelse mellan en nytillverkad gravsten (ofta i granit och importerad från Kina) och en återanvänd äldre gravsten är energiförbrukningen nästan sju gånger större vid köp av en nytillverkad. Bara att transportera en gravsten till eller från Kina förbrukar nästan 1,5 gånger mer energi än den totala energiförbrukningen under en hel livscykel för en nytillverkad svensk gravsten (*källa kandidatuppsatsen, länk se nedan).

Klimatnytta

  • Minskad klimatpåverkan via minskade internationella transporter av tungt stenmaterial
  • Minskad klimatpåverkan vid gruvdrift för framtagning av bl a granit i Kina
  • Kvalitet på sten – viktig fråga då lång hållbarhet ger bäst miljö- och klimatprestanda.