Foto: Magnus Aronson/Ikon

Debattartikel: Målet är att alla präster viger samkönade par

Svenska kyrkans biskopar har en gemensam målbild om att alla präster ska viga samkönade par. Men vi kommer inte tvinga de präster som inte vill, skriver biskoparna Sören Dalevi, Andreas Holmberg och Mikael Mogren.

Replik publicerad på Expressens webbplats 15 februari 2023.

Det är med tacksamhet vi konstaterar att Svenska kyrkan sedan många år tillbaka bejakar samkönad kärlek och sen snart femton år med glädje viger par av samma kön. I Svenska kyrkans gudstjänstbok finns EN ordning för vigsel oavsett om de som gifter sig är av olika eller samma kön. Det är ett uttryck för Svenska kyrkans tro och lära. Gud gör inte skillnad på människor. Kärlek är kärlek.

Vi tre delar den målbild som alla Svenska kyrkans biskopar gemensamt uttalat: ”Allas vår gemensamma målbild i fråga om vigsel är att alla präster med glädje och av fri vilja viger par av olika kön liksom par av samma kön. Denna målbild är vägledande i vårt arbete med antagning av prästkandidater, liksom i vårt arbete med främjande och tillsyn i våra respektive stift.”

Ingen ska tvingas

I Svenska kyrkan finns fortfarande en del präster som av samvetsskäl känner sig förhindrade att viga samkönade par. De ska inte tvingas att mot sin vilja göra det, utan respekteras och fortsätta sin tjänst som präster. Den målbild som biskopsmötet uttryckt innebär dock att Svenska kyrkan rör sig mot den tid när alla präster självklart viger par av såväl samma som olika kön.

Fem ledande företrädare för Sverigedemokraterna föreslår att vi tre ska starta ett nytt samfund med vad de kallar en ”icke-biblisk regnbågsreligion”. Varför skulle vi göra det när Svenska kyrkan är en bibliskt förankrad, och i evangelisk-luthersk tradition rotad, kyrka som utgörs och bärs av flera miljoner svenskar som i vår olikhet och mångfald är vackra och oändligt älskade av Gud?

Sören Dalevi, Biskop, Karlstad stift
Andreas Holmberg, biskop, Stockholms stift
Mikael Mogren, biskop, Västerås stift