Foto: Magnus Aronson/Ikon

Debattartikel: ”Felaktigt om vigsel i Svenska kyrkan”

Följande debattartikel är en replik till Torbjörn Aronson, förbunds­ordföranden för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, och publicerades på Svenska Dagbladets webb 7 mars 2023.

Det är med tacksamhet vi konstaterar att Svenska kyrkan sedan många år tillbaka bejakar samkönad kärlek och sen snart femton år med glädje viger par av samma kön. Att förbunds­ordföranden för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Torbjörn Aronson, i ett debattinlägg i SvD hävdar att Svenska kyrkan har två vigsel­ordningar är både anmärkningsvärt och felaktigt.

Finns bara en vigselordning

Aronson känner tydligen inte till att det i Svenska kyrkans gudstjänstbok bara finns en ordning för vigsel. En och samma ordning oavsett om de som gifter sig är av olika eller samma kön. Det är ett uttryck för Svenska kyrkans tro och lära. Gud gör inte skillnad på människor.

I vigseln blir samlivet mellan två vuxna personer offentlig­gjort och är därefter skyddat av lagar. När två vuxna människor offentligt lovar att älska varandra i nöd och lust ber kyrkan om Guds välsignelse över dem.

”En tröttsam retorik”

Aronson menar att Svenska kyrkans ordning för vigsel inte har med Bibeln att göra, utan är motiverad av svensk diskriminerings­lagstiftning. Att Kristdemokraternas främsta företrädare i Svenska kyrkan på detta sätt inte tycks bejaka att samkönade par vigs i Svenska kyrkan är beklagligt.

Vår, och våra biskops­kollegors, strävan att alla som antas som präster ska viga samkönade par beskriver Aronson som ett uttryck för ”vänster­blockets kyrko­politik”. Det är en tröttsam retorik. Vi är åtskilliga i Svenska kyrkan som inte definierar oss som ”vänster” och som likväl med glädje bejakar samkönad kärlek.

Sören Dalevi, biskop, Karlstad stift
Andreas Holmberg, biskop, Stockholms stift
Mikael Mogren, biskop, Västerås stift

Läs även biskoparnas tidigare debattartikel i frågan här.

Debattartikeln kan även läsas här, än så länge inte bakom betalvägg.