Centerpartiet

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

En stark röst för en nära folkkyrka som är engagerad, öppen och tillgänglig. Som med mod står upp för värme, medmänsklighet och en grön omställning.

Det vill vi att kyrkan ska fortsätta vara. Centerpartiet vill se en öppen folkkyrka, som finns där för dig när du behöver den. Som låter dig vara en del av en gemenskap, oavsett vem du är. En kyrka som står upp mot främlingsfientlighet och hat och som fortsätter sprida ett hoppets och möjligheternas budskap. Vi vill utveckla kyrkan att bli en ännu grönare, starkare och mer hållbar kraft, både för människor, samhället och klimatet.

En kyrka som kan ge kraft åt varje människa. 

Med vårt gruppnamn blir det tydligt vilka grundvärderingar vi ställer upp med, det gör att det blir enklare för väljare att göra sitt val.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Att indelningsförändringar ska ske på lokalt initiativ med utgångspunkt att den grundläggande uppgiften kan utföras, gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Församlingar och pastorat ska vara ekonomiskt hållbara enheter.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Den största utmaningen för Svenska kyrkan är att människor ska finna vägar in i kyrkan. Vi välkomnar dig oavsett hur långt du kommit på trons väg, att kyrkan är den naturliga platsen för gemenskap i glädje och sorg och erbjuder tröst och stöd i livets alla skeenden. Att stiftet blir den främjande kraften för satsningar på barn, unga och unga vuxna.