Borgerligt alternativ

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

För att Borgerligt alternativ, BA, tydligt och klart säger nej till centralisering och byråkratisering. För att BA på allvar vill sätta församlingarna i centrum.  Den grundläggande uppgiften styr vilken administration – ordet betyder till tjänst- som är relevant. Anpassning och avpassning utifrån innehållet är ett grundläggande tema för BA. Vi är övertygade om att det ger de bästa förutsättningarna för arbetsglädje och god arbetsmiljö i våra församlingar. Detta ger i sin tur goda förutsättningar för en öppen kyrkomiljö där människor känner sig hemma och fria att delta. Vi tror att de kyrkomiljöer som är överskådliga för såväl chefs-, ledar-och medarbetarskap som för församlingsbor har de bästa förutsättningarna för att bidra och medverka till ett växande församlingsliv. 

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Att stötta församlingarna i det som sägs ovan. Att fortsatt se över vilken organisation som verkligen behövs för detta främjande på stiftsnivå. Att på allvar och med mod och självförtroende se möjligheten i att S:t Jacobs kyrka vid Kungsträdgården blir ett verkligt ”skyltfönster” för hela Svenska kyrkan och ett hjärta för Stockholms stift med såväl kulturell som diakonal utåtriktad cityverksamhet. Vi vet att det är en grannlaga men spännande utmaning som vi vill ta oss an!

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

För oss är den största utmaningen att verka för att Svenska kyrkan ska fortsätta med att vara en stor, bred och öppen folkkyrka för alla med låga trösklar, högt i tak och med Kristus i centrum. För att åstadkomma detta vill BA att församlingarnas verksamhet prioriteras, att centralisering och byråkratisering motverkas, att satsa på kunskap om kristen tro genom dop och konfirmation, att bryta oönskad ensamhet och psykisk ohälsa genom diakoni, själavård och volontärer och att värna om kyrkans kulturarv och välkomna skolavslutningar i kyrkan. 

Dessutom vill vi verka för friare församlingstillhörighet, dvs att den enskilde medlemmen själv ska få välja vilken församlingen den vill tillhöra och att Svenska kyrkan fortsätter att stödja SKUT som är kyrkans utlandsförsamlingar. BA är dessutom tydlig med sina allmänborgerliga värderingar som kan ha bäring på frågor som rör kyrkans organisation och ekonomi samt att vi vill motverka att kyrkan tar partipolitiska ställningstaganden. Partipolitik hör inte hemma i kyrkan så länge kyrkan är en folkkyrka. Däremot ska kyrkan alltid stå upp för det grundläggande människovärdet och alla människors lika rättigheter.