Foto: Magnus Aronson/Ikon

Biskopsvisitation i Eds församling

I helgen avslutades biskopsvisitationen i Eds församling festgudstjänst och visitationstal av biskop Andreas. I talet sammanfattade han sina intryck av biskopsvisitationen.

Eds kyrka är en av över 150 kyrkor i Stockholms stift där tusentals gudstjänstfirare träffas. Att visitera församlingar är bland det roligaste som biskop Andreas gör på jobbet.

Här är några av medarbetarnas reflektioner från visitationen:

Jenny Nordström Foto: Magnus Aronson/Ikon

Jenny Nordström kyrkoherde:

− Erfarenheten av visitationen har varit god. För oss blev den väl tajmad i och med att jag är ny som kyrkoherde och därmed fick användning av en genomlysning av förvaltningen. Dessutom genomgår vi en utredning inför en eventuell indelningsändring och därmed fick vi tillfälle att tillsammans med biskopen prata om Eds församlings framtid.

− Som kyrkoherde kan jag bara rekommendera att dela på förberedelser inför tillsyn och visitation då det innebär en hel del arbete. Jag tar med mig dialogen mellan stift och församling, att vi blev synliga för varandra och hur vi kan hjälpas åt.

Ida Vallius Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ida Vallius, ungdomsledare och ledamot av kyrkorådet:

− Det var trevligt och värdefullt för mig att få träffa biskopen tillsammans med alla ungdomar och med kyrkorådet. Där jag sitter som ungdomsrepresentant. På det stora hela var det väl formulerade frågor som exempelvis vad som fungerar i verksamheten och vad som skaver. För mig är frågan om kommunikationer till och från våra samlingslokaler för ungdomar viktig. Den ligger lite avsides och det går rätt dåligt med bussar.

− Till den som står inför en biskopsvisitation vill jag bara hälsa att ta chansen att se över alla verksamheter. Det finns alltid en möjlighet till förbättringar. Ha en öppen dialog med biskopen och stiftet. Det är ju faktiskt gemensamma frågor. Åsså ungdomarna. Se dem som en integrerad del i församlingen.

Johannes Wikman Franke Foto: Magnus Aronson/Ikon

Johannes Wikman Franke, ordförande i kyrkorådet:

− Att få ett utifrånperspektiv på sin verksamhet är utvecklande och nyttigt. Samtidigt är det väldigt roligt att få visa upp det som vi är mest stolta över i vår verksamhet och gemenskap. Vi står väl rustade inför den möjliga kommande indelningsändringen och känner att vi har mycket att bidra i en större framtida gemenskap med Väsbys övriga församlingar. Styrning och ledning är en av våra styrkor, samt vår öppenhet och vårt goda samarbete bland oss förtroendevalda där också unga vuxna finns särskilt representerade i vårt Kyrkoråd. 

− En visitation är som en lärprocess. Sminka inte upp någon del för att framstå bättre än vad det är. Lyssna, lär av andra som lyckats på olika områden och lägg upp en plan för att förflytta de saker som behöver utvecklas och följ upp den. Perfektion är inget att eftersträva, när vi nått våra mål har ofta verkligheten eller förutsättningarna förändrats och vi behöver justera eller utveckla vidare.