Foto: Maria Winkler

Biskopsvisitation i Boo församling

Den 9-10 december visiterade biskop Andreas Boo församling. Här är några tankar från församlingen från biskopsvisitationen. Vill du läsa biskopens visitationstal så finns det under fliken Sagt och skrivet.

Birgitta Rönnqvist, diakon. Foto: Maria Winkler

Birgitta Rönnqvist, diakon i Boo församling: 

− Jag har upplevt hela visitationen som mycket positiv − att i olika arbetslag få prata om möjligheter samt utmaningar. Frågor som även ställdes till oss i ledningsgruppen (för oss som är chefer). Att kunna få samtala i lugn och ro. Det var mycket fint att biskopen tog sig tid att vara med i olika verksamheter under en hel dag samt besökte vår närmsta granne Folkets Hus. Biskopen och Boel [Hössjer Sundman, biskopens adjunkt] var även med på vårt stora julbord för alla anställda, förtroendevalda, ideella samt volontärer som uppskattades mycket. Som avslut firades en fantastisk visitationsmässa i vår nyrenoverade kyrka. Många deltog, det var fin körsång och en fantastisk gudstjänst i sin helhet. Jag hoppas utifrån biskopens tanke att Boo församling kan bli en församling i stiftet för att ge tips och idéer kring idealitet. Sen har vi ju en biskop som är genuint intresserad av att skapa sig en bild av församlingsarbetet. Det ger också en församling möjligheten att se vad man gör men nya ögon utifrån. 

Henrik Roos, kyrkoherde. Foto: Maria Winkler

Henrik Roos, kyrkoherde i Boo församling:

− Överlag har visitationen upplevts mycket positivt. Förvaltningsvisitationen är något av en besiktning där vi får hjälp att se vilka områden vi kan behöva prioritera framåt. När det gäller visitationen på plats har den bidragit till många goda samtal med anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Känslan som förmedlats av stiftsmedarbetarna har varit en genuin nyfikenhet av hur det fungerar i församlingen. En höjdpunkt var när biskopsföljet fick delta i årets medarbetarjulfest. Visitationsmässan var sedan pricken över i:et. 

− När det gäller själva processen har den överlag fungerat väl. Det var utmärkt att förvaltningsvisitationen gick av stapeln några månader innan den övriga visitationen. I efterhand kan vi konstatera att det var en smula intensivt att ha slutvisitationen i advents och jultid, samtidigt som Svenska kyrkan befinner sig mitt i en IT-kris...