Biskop Andreas tal på klimatmanifestation på Mynttorget

Den 25 januari samlade Klimatriksdagen till en klimatmanifestation på Mynttorget, med flera talare och överlämning av Klimatboken till riksdagens ledamöter. En av talarna var biskop Andreas, och här nedan kan du läsa hans tal.

Jag representerar Svenska kyrkan. Vi är många. Bara här i Stockholms stift som jag leder är vi nästan en miljon och i hela Sverige över 5,5 miljon människor. Och vi är olika och röstar på alla riksdagens partier. Oavsett politisk färg blir vi för varje dag allt fler som fattar att vi på allvar måste ställa om vårt samhälle och ändra vårt sätt att tänka. Frågor om biologisk mångfald, klimat och miljö kan inte placeras in på den politiska höger-vänster skalan, det är inte en blå eller röd eller någon annan färgs fråga, utan det är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför.

Därför har vi mycket höga förväntningar på er som vi röstat in i riksdagen. Lägg bort blockpolitiken, samla er till handling! Den nuvarande klimat- och miljöpolitiken duger inte rent sakligt. Varenda skolbarn i Sverige vet att vi måste minska utsläppen av växthusgaser, ändå har riksdagen fattat beslut om en budget som kommer att öka utsläppen.

Snälla, betrakta inte oss väljare som självupptagna konsumenter som bara tänker på oss själva och vår allra närmaste. Underskatta oss inte! Vi är medborgare. Vi fattar att omställningen kommer kräva saker av oss, kommer att kosta. Vi är beredda på det. Vi står här från olika organisationer. Sverige är på väg upp på fötter. Vi är miljoner människor som håller på att ändra vårt sätt att tänka. Vi är beredda på omställning, vi vill – men det är ni folkvalda som måste och har makten att skapa förutsättningarna. Jag vädjar till er: samla er, bilda en blocköverskridande klimatkriskommission eller något liknande, lyssna på forskarna. Ta det ansvar som vi gett er, var modiga, visa vägen och skapa förutsättningar för den omställning vi tillsammans måste göra. Tack!