Foto: Magnus Aronson

Barnet som ställde allt på ända

Läs biskopens julhälsning

Barnet som ställde allt på ända

Under julen firar vi Jesus födelsedag.
Han ställde allt på ända.
För människors och världens skull
bröt Jesus mot traditioner och normer.
I ord och handling visade han att en annan värld är möjlig.

I skuggan av pandemin och klimatnödläget
längtar vi efter nya berättelser om vad ett gott liv är.
Vad som ger oss mening och lycka.
Egentligen.

Jesus födelse visar att Gud
inte är långt borta eller sedan,
utan nu och här.
Med dig, med oss.
Och tillsammans med oss
i strävan efter en bättre värld.

God Jul!

Biskop Andreas Holmberg