Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon

Baba finns för ensamkommande i väntan

Baba är Stadsmissionens verksamhet för de barn och unga som kommit ensamma till Sverige och av olika skäl står utanför samhällets insatser. Som avvikit från sin placering, inte sökt asyl eller gömt sig på grund av avslag eller rädsla för avslag på asylansökan.

Sedan starten i april förra året har över 90 barn och unga sökt sig till Baba.
– De som kommer till oss befinner sig i en mycket utsatt situation. Många är rädda, uppgivna och har svårt att känna tillit. Det gäller att bygga upp ett förtroende och nyckeln till det är att lyssna, säger Helena Wihlborg, projektledare för Baba.

alla ska få möjlighet att berätta sin historia

Det personliga mötet är centralt i Babas verksamhet.  Alla som kommer dit ska få möjlighet att berätta sin historia, oavsett hur mycket eller lite de väljer att berätta. Det är Babas jobb att lyssna på varje person och tro på det hen berättar.

– Många beskriver att de får en chock när beslutet om avslag kommer eller att deras ålder skrivs upp och de från en dag till en annan plötsligt anses vara vuxna. De berättar också om att asylprocessen har varit långdragen och svår att förstå. En del har lyssnat på olika råd från personer de mött under flykten till Sverige, vilket resulterat i att de inte gett den sanna bilden till handläggaren på Migrationsverket. De berättar att de inte förstod hur viktigt det är att berätta allt när de sökte asyl.

Ungdomarnas egna berättelser kan öka förståelsen

Jag fick råd att säga vissa saker för att få stanna. Jag visste inte varför jag skulle berätta. Jag var rädd.

Några av ungdomarna har själva skrivit ner sina berättelser och dessa har använts för att öka förståelsen för behoven i asyl- och återvändandeprocessen, sett ur barnens perspektiv. Under året har Stockholms stadsmission, genom Baba, varit med i ett samverkansprojekt som Länsstyrelsen ansvarat för och som syftar till att förebygga att barn försvinner. Tillsammans med flera myndigheter och andra aktörer har de sammanställt ett antal åtgärdsförslag till regeringen.

– Här har barnens berättelser gått som en röd tråd och finns även med i åtgärdsförslagen för att koppla dem till verkligheten och hur situationen ser ut. Det är också så vi jobbar inom Baba. Vi utgår från hur situationen är, inte hur den borde vara. Och vi möter varje person utifrån deras situation och behov.

en trygg plats i allt det svåra och jobbiga

Nyligen gick Baba ut med en enkät till personer de varit i kontakt med för att ta reda på vad de tycker om verksamheten och vad de skulle vilja förändra eller lägga till. Resultatet visar att barnen och ungdomarna uppskattar att få tala med en trygg vuxen som man kan lita på och som har tystnadsplikt. Det juridiska stödet lyfts också fram som betydelsefullt, samt det viktiga i att få vara i ett socialt sammanhang, med andra som delar liknande erfarenheter. En trygg plats där det svåra och jobbiga kan få försvinna för en stund. Men Helena är tydlig med att Babas roll är att stödja, inte att hjälpa.

Jag tänker på framtiden, att jag måste leva, men jag vet inte hur, de bara säger nej, nej, nej.

– Vi ska vara försiktiga med att använda ordet hjälpa, för vad betyder det? Det är så viktigt att vi inte lovar något vi inte kan hålla. Det handlar mer om att vi kan stötta dem vi möter till att själva ta reda på mer om sin situation.

Stadsmissionens värdegrund är ett viktigt stöd

Hon medger att jobbet ibland känns övermäktigt. Att frustrationen över att inte ha lösningar och att kunna hjälpa kommer över henne. I de situationerna lutar hon sig mycket mot Stadsmissionens värdegrund.

– Alla människor har ett orubbligt värde. Vi får aldrig tappa tron på människans inneboende kraft. Ibland vill vi hitta svar och lösningar och det är det svåra i det här. Att det kanske inte finns det just nu. Men att mitt i det ändå förmedla hopp, avslutar Helena.