Foto: Joakim Vestlund

Att tänka på för fastighetsägare som har skyddsrum

I 30 år har många skyddsrum gömt sig under oss utan att någon har skänkt dem särskilt många tankar. Kanske har de förvandlats till förråd, cykelrum eller hyrts ut till en annan verksamhet. Men ett förändrat omvärldsläge har gjort dem aktuella igen.

Flera församlingar har skyddsrum i sina fastigheter och i oroliga tider har man som fastighetsägare då ett stort samhällsansvar. Skyddsrummen är nämligen inte bara till för de som vanligen finns i fastigheten, utan även för barn, gamla och boende i närheten.

− Ett tjugotal byggnader inom stiftets församlingar innehåller registrerade skyddsrum, berättar Michael Yhr, fastighetsstrateg på Stockholms stift.

Kom ihåg att se över skyddsrummen

Han vill påminna de församlingar som förfogar över skyddsrum om att nu se över dem ordentligt. Det finns ett hårt styrt regelverk som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, håller i, och fastighetsägare är skyldiga att sköta egna kontroller av skyddsrummen. Ett skyddsrum ska klara en inspektion och kunna färdigställas för användande på 48 timmar. Då handlar det inte bara om att tömma det.

− Man sätter upp stansar som håller upp hela grunden så att plan 1 inte ska rasa ner. Och det är kraftaggregat som drar runt ventilationen och sköter vattnet, det är ett eget system som måste sättas igång när det händer något. Allt detta ska gå att driftsättas fullt ut, med syre och säkerhetsanordningar, på 48 timmar. Vi som fastighetsägare måste veta hur grejorna fungerar och vad som ska göras, säger Michael Yhr.

Krävs specialkompetens

Det krävs viss specialkompetens för att färdigställa ett skyddsrum, men frågan är högaktuell, menar han. För den som är osäker så finns det möjlighet till utbildning via MSB. De har även en sida för vanliga frågor. 

− Sverige är ganska bra rustat, men det har inte byggts några skyddsrum på länge för det har inte funnits statligt stöd för det, avslutar Michael Yhr.

Några råd om fastighetsägares ansvar

  • Om ni har lokalhyresgäster i skyddsrummet se till att det tydligt framgår av hyresavtalet vem som ska bekosta åtgärd av felaktigheter i skyddsrummet som hyresgästen orsakat.
  • Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att skyddsförmågan bibehålls även vid ombyggnationer.
  • Varje skyddsrum bör vara skyltat och ha ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner.
  • Varje gång större projekt utförs i ett hus med skyddsrum måste en sakkunnig komma ut och göra yttrande.
  • Skyddsrummet ska kunna ställas i ordning för sitt ändamål inom två dygn. Rummet måste tömmas och toaletter, vattenkärl, stötvågsventiler, fläktar, gasfång och andra funktioner installeras. Ventilationen ska kunna drivas med hjälp av eller manuellt med vev.
  • Varje person bör ha 0,75 kvm.
  • Skyddsrum som inte ligger inom de mer prioriterade områdena får rivas enbart om det har allvarliga fel, såsom exempelvis brist på ventilationen.
    Ett skyddsrum ska skydda mot tryckvåg och splitter från en bomb som slår ned i närheten av skyddsrummet, däremot är det inte säkert att det står emot en direkt träff. Det skyddar även mot gaser, radioaktivitet och biologiska stridsmedel.

​​​​​​​Källa: Tidningen Byggkoll