Foto: Magnus Aronson

Andreas Holmberg 2019–

Andreas Holmberg föddes 1966. Han växte upp i Lund och under en period i Tanzania där föräldrarna var utsända av Svenska kyrkan. De landade senare i Göteborg. Efter studier i Uppsala prästvigdes han för Stockholms stift 1993. Han var församlingspräst i Botkyrka och teologisk lärare i Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) innan han blev stiftsadjunkt i Stockholms stift 2012. Holmbergs område var gudstjänstutveckling och vuxet växande.

Under den perioden var den nya kyrkohandboken i vardande med remissarbete i församlingarna och slutligen en kyrkohandbok som antogs och togs i bruk i församlingarna på pingstdagen 2018. Andreas Holmberg deltog i stiftets forskarskola och disputerade 2019 på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap. En studie i levd ecklesiologi i Svenska kyrkan”. Den handlar om hur vi som kyrka verkar i mångkulturella sammanhang och miljöer. Holmberg har också varit aktiv i stöd åt unga flyktingar.

Åren som biskop

Andreas Holmberg vigdes till biskop i Uppsala domkyrka i september 2019 av ärkebiskop Antje Jackelén. Hans valspråk blev ”Bli kvar i min kärlek”, Johannes 15:9. I biskopsvapnet speglas Bibeln, jordgloben, hjärtat och duvan. Holmberg betonar det lokala sammanhanget. Det är i församlingarna som det händer och troende människor är en viktig resurs i byggandet av det goda samhället.

 

Mer att läsa

Kyrka i nytt landskap. En studie i levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, 2019.