Andakt: Winner or losers

Maria Hjortstorp, diakon Gustaf Vasa församling läser ur Matteusevangeliet, kapitel 25, vers 40.