Andakt: Vi är alla barn

Mats Johansson, präst i Hägerstens församling, läser ur Markusevangeliet kapitel 10.