Andakt: Utan droppar inget hav

Lena Bergman, stiftsdiakon, Stockholms stift, läser Första Johannesbrevet kapitel 3.