Andakt: Trygghet som sprider sig

Svante Talltorp, diakon i Hägerstens församling, läser ur Jesaja kapitel 41.