Andakt: Tryggare kan ingen vara

Veronica Lindgren, präst i Skärholmens församling, läser ur Matteusevangelium kapitel 28.