Andakt: Trots vårt tvivel

Carolina Magnusson, diakon i Engelbrekts församling, läser ur Johannesevangeliet kapitel 20.