Andakt: Tack för ljuset

Martti Paananen, kyrkoherde i Finska församlingen, läser ur 1 Mosebokens första kapitel.