Andakt: Skrapa på ytan

Daniel Hafner, präst i Huddinge församling, läser ur 1 Korinthierbrevet kapitel 4.