Andakt: Senapskornet och surdegen

Maria Bergstrand, biskopens adjunkt Stockholms stift, läser ur Matteusevangeliet kapitel 13.