Andakt: Räddningen

Daniel Hafner, präst i Huddinge församling, läser ur Markusevangeliet kapitel 11.