Andakt: När helt fel är helt rätt

Daniel Hafner, präst i Huddinge församling, läser ur Jakobs brev kapitel 2.