Andakt: Nåd och död

Sandra Signarsdotter, präst Gustaf Vasa församling, läser ur Romarbrevet kapitel 8.