Andakt: Nåd alla slags dagar

Lena Bergman, stiftsdiakon Stockholms stift, läser ur Klagovisorna.