Andakt: Ljuset lyser i mörket

Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling, läser ur Johannesevangeliet kapitel 1.