Andakt: Ljusbäraren

Helena Hansson, präst i Skärholmens församling, läser ur Lukasevangeliet kapitel 11.