Andakt: Livet är ingen solokonsert

Lena Bergman, stiftsdiakon i Stockholms stift, läser ur 2 Korinthierbrevet kapitel 1.