Andakt: Låt ditt livs ljus skina

Carolina Magnusson, diakon i Engelbrekts församling, läser ur Johannesevangeliet kapitel 8.