Andakt: Längtan är redan tro

Dag Lindberg, präst i Farsta församling, läser ur Johannesevangeliet kapitel 1.