Andakt: Hitta katten

Daniel Hafner, präst i Huddinge församling, läser ur Filipperbrevet kapitel 4.